SİYAH BEYAZ

18-27 Şubat 2019

siyah beyaz
Insan ilişkilerini en çok etkileyen yönlerden biri; bakış ve bakış açısındaki farklılıklardır. Aynı olaya
farklı bakış açılardan bakmak, bakabilmek bazen yepyeni sorunlara neden olur, bazen çözümün
bulunmasına, bazen de müthiş bir zenginliğe.
Kadir Sevim; “Bakış”ı sorguladığı eserlerinde, seramik malzemenin ona tanıdığı imkân sınırlarını
sonuna kadar zorlar, farklı bakış açılarının çeşitliğini ifadede tezatlığı merkeze alır. Bunu öncelikle
formunun içinde boşluk ve doluluk arasında kurmaya çalıştığı gerilimli bir dengede oluşturur.
Bu gerilimli denge Sevim’in son eserlerinde yaşanan olaylara bakışımızdaki katılıkları
aşamayışımızı anlatmak istercesine; raku pişirimiyle elde ettiği siyah ve beyazın tezatlığıyla
şiddetini daha da arttırmıştır.
Kadir Sevim, gerilimi yüksek, ifadesi katı, tezatlığı şiddetli “siyah beyaz” sergisiyle hepimizi bir kez
daha bakış açılarımızdaki farklılıklar, çözümsüzlüklerimiz ve katılıklarımızla yüzleştirerek bizi
zenginleştirmeye davet etmektedir.
Elif Aydoğdu AĞATEKIN

Sergiyi Paylaş

Eserler